Grandini om kommunikation

Det är lättare att komma rätt om du vet vart du ska. Grandini följer några enkla principer.

1. Tanken bakom
Det måste finnas en tanke med allt vi gör. Att ha tydliga mål är en förutsättning inte bara för lyckad marknadsföring utan för all kommunikation.

2. Känn din målgrupp
Vem vill du kommunicera med och varför?

3. Enkel kommunikation
Kommunicera enkelt. Det finns ingen anledning att krångla till saker. Och var inte rädd för korta texter. Använd heller inte för många budskap.

4. Var konsekvent
För att du ska kunna nå dina mål och vårda ditt varumärke måste du vara konsekvent. Det handlar om igenkänning och tydlighet. Och att hålla ihop kommunikationen med hjälp av en grafisk profil.